Information om installation av cistern

LÄS MER

I de flesta fall ska du informera Miljö- och byggnadsförvaltningen innan du installerar en cistern. 

Inlämning av handlingar
Du kan välja att skicka in blanketten och tillhörande bilagor via post eller mail till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD
e-post: mbf@tingsryd.se

Avgift för handläggning
För handläggning av ärendet tar vi ut en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.