Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Parkeringstillstånd är till för dig som är rörelsehindrad och har ett varaktigt funktionshinder.
Det ger dig möjlighet att parkera närmare ditt resmål. Du som ansöker måste vara folkbokförd i Tingsryds kommun.

Ansökan

För att kunna behandla din ansökan krävs att legitimerad läkare fyllt i läkarintyg samt att ett välliknande foto i passfotoformat 4,5 x 3,5 cm och inskannad/fotograferad namnteckning bifogas i ansökan.

Om du inte kan använda denna e-tjänst finns ansökningsblanketter att hämta genom att klicka på den blå knappen "Hämta blanketter".
Tänk på att du behöver skriva din namnteckning på båda blanketterna innan du skickar in dem.

Ansökan skickas till:

Tingsryds kommun
Tekniska avdelningen
Box 88
362 22 Tingsryd

Handläggare kontaktar dig när parkeringstillståndet för rörelsehindrade är klart.

Parkeringskortet ska kvitteras ut personligen på medborgarkontoret i kommunhuset, ta med legitimation.

Om du redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du lämna in detta när du hämtar ditt nya parkeringskort.

Du kan läsa mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på tingsryd.se och på transportstyrelsen.se.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Passfoto
  • Läkarintyg
  • Inskannad/fotograferad underskrift

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa