Information om cistern som tas ur bruk

LÄS MER

Senast i samband med att du tar en cistern ur bruk ska miljö- och byggnadsförvaltningen informeras om detta. Du ska då också informera om hur cisternen med anslutna rör- och slangledningar samt eventuella föroreningar ska omhändertas.

Inlämning av handlingar
Du kan välja att skicka in blanketten och tillhörande bilagor via post eller mail till:

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Box 88
362 22 TINGSRYD
e-post: mbf@tingsryd.se

Avgift för handläggning
För handläggning av ärendet tar vi ut en avgift enligt kommunfullmäktige fastställd taxa.