Ansöka om trädfällning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du lämna önskemål om trädfällning på kommunal naturmark utanför viktiga park- och närskogspartier och utanför naturreservaten. Ärenden som inte är akuta behandlas löpande i mån av tid och kan ha lång handläggningstid. Oftast finns mer tid och resurser för detta under höst och vinter.

För att trädfällning på grund av uppsättning av solceller ska beviljas gäller förutsättningar enligt riktlinjerna för trädfällning på kommunal mark och att arbetet sker av kommunen, på bekostnad av ansökaren. Efter att bedömning har gjorts av kommunen, och trädfällning kan godkännas, blir kostnaden enligt följande:

Framkörningsavgift: 1750 kr inkl moms

Arbetad tid på plats: 1795 kr/h inkl moms

Den totala kostnaden blir således olika beroende på hur tidskrävande varje trädfällning är. Observera att kommunen alltid har rätt att neka nedtagning av träd.

Observera att ett önskemål om trädfällning inte betyder att trädfällning kommer genomföras. Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa