Ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om om jämkning för dubbla boendekostnader

Om en ensamboende person har dubbla boendekostnader skall den lägsta boendekostnaden jämkas under en övergångsperiod på högst 3 månader för boende i lägenhet och villa, så att den enskilde ges möjlighet att avveckla sin gamla bostad.

Detta under förutsättning att personen vid tidpunkten för inflyttningen inte har tillgångar (banktillgodohavanden, aktier, fonder etc.) som är större än två prisbasbelopp. För att kunna pröva detta måste den enskilde lämna uppgift om sina tillgångar.

Detta beslut går ej att överklaga.

Följande uppgifter skall bifogas ansökan:

  • Uppgift om hyreskostnader, för ny bostad samt för uppsagd/lämnad bostad (hyresavi bifogas för lämnad bostad). Vid innehav av fastighet bifogas underlag för beräknade driftskostnader.
  • Ekonomisk översikt från banken i form av årsbesked och senaste inkomstdeklaration.
  • En kort beskrivning av uppkommen situation med datum angivet för inflyttning och uppsägning av eventuell lägenhet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa