Röstning i medborgarbudget Väckelsång 2023

LÄS MER

Du som bor eller vistas i Väckelsång och har ett intresse i platsens utveckling erbjuds att rösta på de förslag som du tror bäst kan gynna livet i Väckelsång.

Under sommaren 2023 erbjöds en möjlighet att skicka in förslag på investeringar som ska gynna livet i Väckelsång. 30 förslag skickades in och dessa har sedan augusti bearbetats gentemot de fem kriterierna som förslagen ska rymmas inom. Förslagen har nu kokats ner och slagits samman till sex förslag som går att rösta på.

Omröstningen är öppen till och med den 5:e november och vinnande förslag kommuniceras strax därefter.

Kriterierna som förslagen varit tvungna att rymmas inom:

  • Förslag måste innebära en investering som gynnar livet i Väckelsång
  • En långsiktig drift av investeringen ska gå att säkerställa
  • Investeringen måste ske på Tingsryds kommuns mark
  • Investeringen får inte kosta mer än 500 000 kronor
  • Förslaget måste vara tillgängligt och kostnadsfritt för allmänheten att ta del utav

 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Johan Söderlund
0477 - 44177

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@tingsryd.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

 

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa