Medborgarbudget Rävemåla - Lämna in förslag

LÄS MER

Alla som är intresserade av Rävemålas utveckling får skicka in förslag. Förslagsinlämningen är öppen tom 19 maj.

Förslagen gås sedan igenom och måste uppfylla kriterierna nedan för att gå vidare till omröstning:

Följande kriterier behöver vara uppfyllda för att förslaget ska gå vidare till röstning:

  1. Förslag ska innebära en investering på kommunal mark i Rävemåla tätort.
  2. Investeringen ska vara gratis och tillgänglig för allmänheten att ta del utav.
  3. Investeringen får inte kosta mer än 500 000 kr.
  4. En långsiktig drift av investeringen ska gå att säkerställa.

Därtill behöver förslagen gå i linje med svensk lagstiftning och Tingsryds kommuns värdegrund samt relevanta kommunala styrdokument. 

Frågor om e-tjänsten

Utvecklingsavdelningen
mbk@tingsryd.se
0477-44100

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@tingsryd.se

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa