Lovaktivitet - ansökan om bidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag för lovaktivitet

Ansökningsperiod

Kan sökas hela året 


Dock senast två veckor innan avsett lov:

Sportlov 
Påsklov 
Sommarlov 
Höstlov 
Jullov 
 

Föreningar, evenemangsbolag, övriga arrangörer och entreprenörer har möjlighet att söka stöd för att anordna aktiviteter för barn och ungdomar i samband med skollov under hela året. 

För att bidrag ska kunna erhållas gäller det att aktiviteterna ska:

 • Vara för barn och unga i åldrarna 6-15 år
 • Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • Stimulera barns och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Bidra till att fler får ett roligt och händelserikt skollov! 

Ta chansen att anordna någon aktivitet för medlemmar och andra i dessa åldrar. Kanske någon aktivitet som ni burkar ha eller varför inte något helt annat spännande? Kanske aktivitet för dagen, kvällen eller för hela veckan? 

 • Ta fram en idé
 • Gör en planering på aktivitet, tid och plats
 • Kostnadsberäkna
 • Skicka in ert förslag via denna e-tjänst 
 • Ansökan skall vara inkommen senast två veckor innan avsett lov startar. Kort efter ansökan är inkommen ges besked om bidrag beviljats eller ej.
 • Program med samtliga aktiviteter kommer digitalt gå ut via skolorna till eleverna (sommarlovsprogrammet kommer dessutom i tryckt form) och det presenteras också på kommunens hemsida och Facebook
 • Efter genomförd aktivitet ska redovisning inkomma via e-tjänsten "Redovisning för lovaktiviteter"

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa