Ansök/avsluta förskoleplats och fritidshem

LÄS MER

Ansökan

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du ska börja arbeta eller studera. Du placeras i kö efter anmälningsdatum och barnets födelsedatum, äldst först. Målet är att kunna erbjuda plats när behov föreligger och senast fyra månader efter ansökan inkommit. Behovet bör ha en varaktighet av minst två månader.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och förskoleverksamhet och behandlas i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Placering

Plats inom förskoleverksamheten erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till vårdnadshavares önskemål om placering.

Hur du ansöker om plats

Om du är osäker på hur du söker plats kan du ladda ned blanketten "Att ansöka om plats" som du hittar under den blå knappen som heter Hämta Blanketter.
Du hittar även blanketter med information om hur du registrerar schema och inkomst.
Du kommer vidare till Ansökningssidan genom att klicka på den gröna knappen "Starta e-tjänsten".

Förtur

Förtur ges till barn som placeras enligt skollagen kap. 8 § 14, barn med behov av särskilt stöd.

Schema

Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt. I önskad placeringstid skall ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning.

Inkomstuppgift

I samband med ansökan om förskoleplats ska en inkomstuppgift lämnas. Avgiften beräknas utifrån vårdnadshavarnas totala årsinkomst.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är en månad. Uppsägning får endast ske för uppehåll överstigande tre månader.

Stängning av Förskoleverksamhet

Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.

Ni har möjlighet att lämna era barn i förskolan under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Länkar

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten