Ansök/avsluta förskoleplats och fritidshem

LÄS MER

Ansökan

Du kan ansöka om plats tidigast sex månader innan du ska börja arbeta eller studera. Du placeras i kö efter anmälningsdatum och barnets födelsedatum, äldst först. Målet är att kunna erbjuda plats när behov föreligger och senast fyra månader efter ansökan inkommit. Behovet bör ha en varaktighet av minst två månader.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i kommunens administrativa system för skola och förskoleverksamhet och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Placering

Plats inom förskoleverksamheten erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Vi försöker naturligtvis ta hänsyn till föräldrars önskemål om placering.

Förtur

Förtur ges till barn som placeras enligt skollagen kap. 8 § 14, barn med behov av särskilt stöd.

Schema

Aktuellt schema över önskad placeringstid skall lämnas så snart som möjligt. I önskad placeringstid skall ingå arbetstid, restid samt tid för lämning och hämtning.

Inkomstuppgift

I samband med ansökan om förskoleplats ska en inkomstuppgift lämnas. Avgiften beräknas utifrån vårdnadshavarnas totala årsinkomst.

Uppsägning

Uppsägningstid av platsen är en månad. Uppsägning får endast ske för uppehåll överstigande tre månader.

Stängning av Förskoleverksamhet

Rektor har rätt att stänga förskolan för personalens kompetensutveckling eller planering under 4 dagar per år. Information om detta ska ges minst 2 månader i förväg.

Ni har möjlighet att lämna era barn i förskolan under fyra dagar/läsår då ni annars skulle varit lediga (under ordinarie terminstid).

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten