Utvecklingsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utvecklingsstöd

Ansökningsperiod

1 januari - 30 april 
 

Organisationer som inte faller inom ramen för övriga stöd kan söka Utvecklingsstöd. Det är ett slags arrangörsstöd eller uppmuntrande bidrag, som till exempel lokala utvecklingsgrupper, jour-verksamhet av ideell karaktär, projekt med mera kan söka. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa