Samtycke till att få använda bild, film och ljud på fritidshem

LÄS MER

Ladda ned och skriv ut blanketten.
Lämna sedan den ifyllda blanketten till personalen på ditt barns fritidshem.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten