Ansökan om ekonomiskt bistånd

LÄS MER

Ansökan om ekonomiskt bistånd. E-tjänsten används enbart då det redan finns ett pågående ärende. Förstagångssökande ska ladda ner och söka via blanketten.

Läs mer utförlig information på Tingsryds hemsida.

Frågor om e-tjänsten

Socialtjänstens reception
0477 - 44326

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@tingsryd.se