Ansökan/anmälan om enskild avloppsanordning

LÄS MER

När du ska bygga nytt eller ändra ett enskilt avlopp måste du ansöka/anmäla detta till miljö och byggnadsförvaltningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten