Ansökan om förhandsbesked

LÄS MER

Ett beslut om förhandsbesked innebär att Miljö- och byggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten