Ansökan om sponsring

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det ska vara positivt för Tingsryds kommun att kopplas samman med den sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen avser. Sponsring kan ske gentemot privata, ideella och offentliga aktörer, hemmahörande inom eller utom kommunen, under förutsättning att den sponsrade verksamheten är till intresse eller nytta för kommunens invånare. Tingsryds kommun sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer. Man kan ej bli beviljad både evenemangsstöd fast belopp och sponsring.  

 

Förfrågan om sponsring från kommunens bolag och stiftelser ställs direkt till bolaget, ej i denna e-tjänst.
 

Ansökan ska vara inskickad via denna e-tjänst senast den 28 februari och innehålla en tydlig beskrivning av förväntade effekter enligt kommunens riktlinjer, jämställdhetsperspektivet inkluderat. Beslut om sponsring tas därefter av kommunstyrelsen i april.  Ansökningar som inkommer efter den 28 februari kommer behandlas för nästkommande år. 

 

Innan ansökan om sponsring uppmanar vi att läsa igenom kommunens strategi och riktlinjer för sponsring som nås via knappen "Strategi och riktlinjer" till höger.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa