Feriepraktik - intresseanmälan för föreningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Feriepraktik - intresseanmälan för föreningar

Här kan föreningar i Tingsryds kommun anmäla sitt intresse för att anställa feriearbetare under sommaren 2024.  Alla ungdomar under 19 år som går ut nionde klass, samt första och andra året på gymnasiet och som är folkbokförda i Tingsryds kommun har rätt att söka feriepraktik. 

 

Regler för feriepraktik:

  • Föreningen står för rekrytering och anställning av ferieungdomen. Föreningen står även för utbetalning av lön, anställningsavtal, arbetsmiljö och försäkring för feriearbetaren. Löneutbetalningar kan fås tillbaka i form av bidrag från kommunen efter att feriepraktiken är avslutad. 
  • Ferieungdomen ska ha en handledare. Det måste finnas en kontaktperson/handledare. (Om handledaren är sjuk eller av någon anledning inte på plats ska det finnas en ersättare utsedd).
  • Det är viktigt att arbetsrutiner gås igenom första dagen (introduktion); exempelvis skyddsutrustning, tidrapportering och frånvarorapportering. Ansvar för arbetsmiljö, skyddsutrustning, närvaro, tidrapportering m.m. tillfaller respektive chef/arbetsplats.
  • Feriearbetaren ersätter inte vanliga semestervikariat. Feriearbete är ett så kallat praktikarbete där ferieungdomen går utöver ordinarie personal. 
  • En ferieungdoms arbetsdag är 4 timmar med undantag för midsommarveckan, då arbetar ungdomen 5 timmar per dag. Totalt 60 timmar under en period. 
  • Det finns två perioder att välja på: v. 25-27 eller 31-33
  • En ferieungdom arbetar endast en period. 

 

När du fyllt i alla uppgifter och skickat in intresseanmälan får du återkoppling av den som ansvarar för feriepraktiken.

 

För att läsa mer om minderårigas arbetsmiljö, klicka här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa