Evenemangsstöd ansökan - större arrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Evenemangsstöd - större arrangemang 

Ansökningsperiod

1 januari - 30 april
 

Denna form av evenemangsstöd kan sökas i samband med ett större evenemang som anordnas i kommunen.
Arrangemanget ska bedömas vara av stort värde för kommunen i hänseende till antal besökare från ett stort upptagningsområde. Vilket kan rendera i ökat antal gästnätter som bidrar till ökad handel i kommunen.
Ansökningar behandlas av teknik- och utvecklingsutskottet där beloppet fastställs. Blir evenemangsstöd beviljat skall ingen sponsring från kommunen tilldelas. Tingsryd kommuns logotyp skall synas i samband med evenemangets marknadsföring. Planerad exponering skall framgå i ansökan.
Redovisning görs efter evenemanget där det framgår hur många kvinnor respektive män som närvarat under arrangemanget för att utbetalning ska kunna ske.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa