Investeringsstöd ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Investeringsstöd

Tingsryds kommun kan vara med som delfinansiärer av en investering på en anläggning eller lokal som ägs av en förening. Stödet kan även vara till inköp av betydelsefull utrustning. 

Ansökningsperiod

1 januari - 30 april


Ansökan

  • Stödet är på 30 % av redovisade kostnader, dock max 25.000 kr
  • Investeringen ska göras ihop med en kostnadskalkyl 
  • I vissa fall kan högre belopp beviljas om det görs i samansökan med till exempel Boverket. Då sker separat prövning
  • Ansökan ska skickas in och godkännas innan investeringen påbörjas. Påbörjad investering godkänns inte
  • Efter avslutat arbete ska en redovisning skickas till kommunen för utbetalning av stödet

Observera att ansökan måste vara beviljad innan investering påbörjas. 
Stödet betalas ut efter slutredovisningen. Redovisningen ska göras snarast efter avslutad investering. 
Beslut fattas av teknik- och utvecklingsutskottet. 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa