Anmälan och kontrollplan för eldstad

LÄS MER

Om du ska installera eller göra väsentliga ändringar i en eldstad eller rökkanal måste du skicka in en anmälan om icke lovpliktig åtgärd till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten